element_prawa5

Karty charakterystyki produktów

Karty charakterystyki produktów powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkowników od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

Aby lepiej spełnić oczekiwania użytkowników, prosimy o przesłanie formularza, w którym opiszesz potrzebę, jaką spełnić ma karta wskazanego produktu.